• zápas Európskej ligy s detskými divákmi

  zápas Európskej ligy s detskými divákmi
  24. 10. 2019

  naši žiaci vycestovali do Bratislavy. Prečo? Dôvodom bolo, že slovenský klub čelil trestom zo strany Európskej futbalovej únie (UEFA) a na dva z troch zápasov v skupine mal zavretý štadión. Vedenie Slovana využilo pravidlo o možnej účasti detí do 14 rokov zo škôl a futbalových klubov. Tie sa postarali v počte viac ako šesťtisíc o skvelú atmosféru proti Besiktasu Istanbul, proti anglickému Wolverhamptonu už sedelo na Tehelnom poli viac ako 20-tisíc detí, čím sa zaplnil prakticky celý štadión. V hľadisku bolo aj dvadsať našich spolužiakov a dvaja pedagógovia. V K-skupine Európskej ligy medzi Slovanom Bratislava a Wolverhamptonom Wanderers z anglickej Premier League sme držali palce "Slovanistom". Výsledok zápasu nás však nepotešil. 

 • Deň úcty k starším

  Deň úcty k starším
  24. 10. 2019

  sme v telocvični školy zmenenej na remeselný dom s dvorom plným úrody pripravili pre našich starkých kultúrny program. Svojimi scénkami o remeslách a živote v minulom storočí nás pobavili členovia Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov z Krompách. My sme sa im odvďačili chutnými koláčmi s čajom alebo kávou. Ďakujeme všetkým za prípravu a realizáciu tohto dňa a našim hosťom - babkám a dedkom - prajeme peknú jeseň života v kruhu svojich blízkych, pevné zdravie a radosť z každého prežitého dňa. Máme vás vo svojich srdciach vo veľkej úcte, aj v úmysloch pri svojich modlitibách. 

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Medzinárodný deň školských knižníc
  22. 10. 2019

  si deviataci pod vedením svojej pani učiteľky slovenského jazyka pripravili zaujímavy deň pre žiakov 1. stupňa v školskej čitateľskej klubovní. Interaktívnymi aktivitami ich povzbudili k čítaniu detskej beletrie a rozprávok. Ďakujeme za prípravu a realizáciu a tešíme sa naďalší zaujímavy školský deň, ktorí pripravia "deti deťom".

 • Záložka do knihy spája školy

  Záložka do knihy spája školy

  ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy – ZŠ s MŠ Tichá okr. Nový Jičín, sa tento rok zapojili do česko-slovenského projektu pre základné školy pod názvom „Záložka do knihy spája školy“. Témou tohto roka bolo „List za listom - baví ma čítať“.  Ide už o 10. ročník tohto pekného projektu. So žiakmi prvého až piateho ročníka sme vytvárali záložky do kníh, na ktorých ľubovoľnou technikou stvárnili danú tému. Vytvorené záložky sme si vymenili s partnerskou školou z Českej republiky z obce Tichá. Výmenu záložiek škola a tiež žiaci využili na nadviazanie kontaktov, spolupráce a poznávanie života žiakov v Českej republike. Žiaci tak majú možnosť zdokonaliť sa v čitateľskej gramotnosti a obohatiť tak aj svojich kamarátov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.                                                         Mgr. Jana Kicková

 • Poteš srdce 2-krát

  Poteš srdce 2-krát

  žiacka školská rada si na mesiac október pripravila aktivitu so zameraním na misijné diela. Aktivita začala zbierkou predmetov, ktoré v našich detských izbách už nepotrebujeme a sme ochotní sa ich vzdať. Nasledovalo určenie ich predajných cien a príprava "misijného stánku". Výťažok z predaja poputuje na misijné centrum sv. Antona v Rwande. Ďakujeme členom ŽŠR aj jej koordinátorke Mgr. Z. Kandrovej za skvelú myšlienku aj jej raelizáciu, ktorá bola veľmi časovo a priestorovo náročná. Misijný stánok bol otvorený aj počas Dňa úcty starším. Ďakujeme všetkým za ich finančný príspevok, určite poputuje na dobrú vec. zaslanie výťažku

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Milión detí sa modlí ruženec
  18. 10. 2019

  sme sa zamestnanci a žiaci našej školy zapojili do tejto aktivity o 9.00h spoločnou modlitbou posvätného ruženca v telocvični školy pod vedením p.dekana.

  Pápežské dielo „Kirche in Not“ pozýva zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve. Jej myšlienka vznikla v roku 2005 u prícestného obrazu Panny Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho, ako sa deti spoločne pred týmto obrazom modlili ruženec, ženy, ktoré boli v blízkosti, zažili prítomnosť Nebeskej Matky. Nietoré si spomenuli na slová pátra Pia: „Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“ Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že dôveryplná modlitba detí vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Ruženec je modlitbou pokoja a vytrvalou spoločnou prosbou, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať. Dáva nám nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.“

 • Noc výskumníkov

  Noc výskumníkov
  27. 9. 2019

  priestoroch obchodného centra Atrium Optima boli umiestnené stánky a prezentácie z univerzít - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Prešovskej univerity v Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. V priestoroch kinosály CINEMAX sa predstavili vedci aj prostredníctvom prednášok o atraktívnych a zaujímvých témach. Aj takouto formou interaktívnych prezentácii sa ôsmaci zoznámiť s vedeckými poznatkami a zaujímavosťami.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • okresné kolo v cezpoľnom behu

  okresné kolo v cezpoľnom behu
  27. 9. 2019

  sa konali okresné majstrovstvá v cezpoľnom behu. Družstvo chlapcov získalo krásne tretie miesto. Viktórii Ľ., Viktórii M., Lucii Č., Matejovi K., Adamovi K. a Dominikovi M. ďakujeme za reprezentáciu školy. Dominikovi Mušinskému blahoželáme ku krásnemu štvrtému miestu v kategórii chlapcov.

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov
  26. 9. 2019

  sme si projektami o pamiatkach UNESCO na Slovensku pripomenuli Európsky deň jazykov. Žiaci 2. stupňa sa týždeň pripravovali a vo štvrtok prezentovali svojim spolužiakom informácie, 3D modely aj elektronické ukážky pamiatok UNESCO zo Slovenska s komentárom v anglickom jazyku.

 • sv. omša poďakovanie za urodu

  sv. omša poďakovanie za urodu
  24. 9. 2019

  sme sv. omšou poďakovali nášmu nebeskému Otcovi za dary, ktoré nám dáva na poliach, záhradách, dvoroch. Každá tireda si pripravila košík plný ovocia a zeleniny, ktoré v závere sv. omše p. dekan požehnal.

 • exkurzia Vysoké Tatry

  exkurzia Vysoké Tatry
  12. 9. 2019

  teplé a slnečné počasie babieho leta prialo ôsmakom a deviatakom pri výstupe na krásne tatranské končiare. Cieľom exkurzie bolo spoznať najmenšie veľhory sveta, ľadovcovú činnosť, faunu a flóru a taktiež zloženie Tatier. Z vyššej nadmorskej výšky sme mali možnosť vidieť tatranské mestečká, ktoré boli veľmi dávno osídlené. V súčasnosti  spĺňajú už len obytnú, liečebnú a rekreačnú  funkciu.

 • terénne pozorovanie

  terénne pozorovanie
  6. 9. 2019

  v piatok sa naši piataci zúčastnili terénneho pozorovania na Dreveníku. Najprv navštívili kaštieľ v Hodkovciach, ktorým ich sprevádzal Janko Dutko. Potom sa vybrali na Dreveník (národná prírodná rezervácia). Plnili úlohy z biológie, dejepisu a geografie. Zbierali liečivé bylinky. V závere exkurzie navštívili aj Kostol sv. Ducha v Žehre, ktorý je zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

 • Praktická časť OZŽ a šarkaniáda

  Praktická časť OZŽ a šarkaniáda
  5. 9. 2019

  sa uskutočnila praktická časť didaktických hier a účelového cvičenia v Rudoľovej záhrade a v oblasti Zahura. Žiaci prvého stupňa si pri presune Do Rudoľovej záhrady precvičili pravidlá cestnej premávky. V úvode si na stanovišiach overili svoje znalosti z prírodovedy a dopravnej výchovy a slnečné dopoludnie ukončili púšťním pestrofarebných šarkanov. Žiaci 2.stupňa si v praxi overili nadobudnuté vedomosti zo zdravotnej prípravy a situácií pri živelných pohromách a tiež si overili svoju fyzicku zdatnosť. Riešili úlohy ako sa orientovať v teréne, čo zbaliť do evakuačnej batožiny a použiť prostriedky individuálnej ochrany, ako sa zachovať pri požiari či poskytovaní prvej pomoci.

 • teoretická časť DH a ÚC

  teoretická časť DH a ÚC
  4. 9. 2019

  kpt. Mgr. Peter Lang z OR PZ v SNV žiakom porozprával o bezpečnosti a ochrane zdravia pri cestovaní vlakom. Zároveň jeho kolegovia predviedli praktické ukážky zo zadržiavania páchateľov pomocou psov a z výcviku týchto policajných psov. 

 • exkurzia Osvienčim

  exkurzia Osvienčim
  25. 6. 2019

  v závere školského roka učitelia a žiaci našej školy, niektorí  spolu so svojimi súrodencami a rodičmi, navštívili Wadowice, v ktorých sa roku 1920 narodil Karol Vojtyla -  sv. Ján Pavol II. Vstúpili sme do baziliky na krátku adoráciu a ochutnali tradičný krémeš Svätého Otca. Z Wadowíc sme zamierili do Koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau. Návštevu Osvienčimu a Brezinky by mal absolvovať asi každý a počúvať nerušený výklad sprievodcu. V každej budove je zriadené múzeum ľudského utrpenia. Jeden blok je ponechaný v pôvodnej podobe. Nájdete tam umyváreň a spálňu, v ktorej sa spalo len na boku. Na chodbách visia portréty väzňov. Keďže tí utrpením zmenili svoju podobu, tetovali ich. Kúsok od väzňov si pokojne vo vile žil Rudolf Höss.V areáli tábora sa nachádza nemocnica Jozefa Mengeleho. V neďalekej Brezinke sme navštívili jeden z niekoľkých zachovaných barakov pre väzňov. Boli to pôvodne stajne pre 50 koní, avšak v jednom žilo až 700 väzňov. Každý odchádzal domov so svojimi vlastnými pocitmi.

  Ktokoľvek zachráni jeden ľudský život, akoby zachránil celý svet

                                                                                                        Talmud

 • športový deň Nadácie SLSP 2019

  športový deň Nadácie SLSP 2019
  24. 6. 2019

  Aréna Poprad privítala malých športovcov. Aj žiaci našej školy súťažili so svojimi rovesníkmi. Akadémia Mateja Tótha tak vyskúšala možno budúcich olympionikov. Naši novinári vyspovedali p. Mateja Tótha. Rozhovor s ním si budete môcť prečítať v budúcom vydaní školského časopisu Srdce.

 • noc v školskej čítateľskej klubovni

  noc v školskej čítateľskej klubovni
  20. 6. 2019

  večer o pol deviatej sa otvorila školská brána v nezvyčajnom čase. Piataci sa rozhodli prežiť noc v školskej čitateľskej klubovni pri povestiach a rozprávkach čítaných nahlas.  Môžu dosvedčiť, že škola je v noci trocha iná. Počuť každý zvuk, každé ťuknutie. O to zaujímavejšie boli poviedky v podaní pani učiteľky SJL, ako keby ich čítala počas vyučovania.

 • projektový deň

  projektový deň
  20. 6. 2019

  v dopoludňajších hodinách sme zrealizovali prezentácie projektov. Počas celého školského roka ich žiaci pripravovali na rôznych predmetoch v rámci prierezových tém. Piataci a ôsmaci ich aj odprezentovali svojim spolužiakom celej školy. Počas tohto dňa prebiehal aj workshop na tému "prírodovedecké okienko" a praktické overenie poznatkov z dopravnej výchovy.

 • DOD hasiči

  DOD hasiči
  18. 6. 2019

  žiaci 1. stupňa navštívili hasičskú zbrojnicu v Spišských Vlachoch. Vlašskí dobrovoľní hasiči im predviedi interiér zbrojnice,  pomôcky na hasenie a tiež praktické ukážky svojej činnosti v teréne.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • +421 53 4495 551
  +421 53 4485 468 (ekonomický úsek)
  +421 905 622 801 (riaditeľ školy)
  +421 951 117 084 (ŠKD)

Fotogaléria