• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • V pondelok 30. mája 2022

  sa v rámci OŽZ uskutočnila teoretická časť účelového cvičenia. V rámci dopravnej výchovy si žiaci pod vedením npor. Ing. Miroslavy Podobenovej z ORPZ v Spišskej Novej Vsi, pripomenuli, že nie len vodiči, ale aj chodci musia na ceste dodržiavať určité pravidlá a starší žiaci boli tiež oboznámení s nástrahami kyberšikany. Zdravotnú prípravu si pre nás pripravili spolužiačky Dominika Štefančíková, Nela Grejtáková, Bianka Ludrovská, Lenka Závadská a Zuzana Blaščáková pod vedením p. učiteľky Ing. Dany Borodáčovej.

  Všetkým ďakujeme za účasť.

 • 1. miesto

  1. miesto

  v okresnom kole Biblickej olympiády získali

  Adriana Nemcová,

  Aneta Salanciová,

  Matúš Zavadský

  Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • ... A Slovo bolo u Boha ...

  Adam Baloga, Katarína Knišová, Dávid Baloga a Radoslav Klešč

  získali v krajskom kole recitačnej súťaže jedno 1. miesto (s postupom do celoslovenského kola) a tri 2. miesta v rôznych kategóriách.

  Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 • Zuzana Blaščáková

  Zuzana Blaščáková

  získala 3. miesto

  v Celoslovenskej literárnej súťaži "Prekroč svoj tieň"

  ocenený článok

 • v školskom kole IQ olympiády

  obsadili stupne pre víťazov:

  Peter Hvizdoš, 9.B - 99,39 percentil (v rámci celého Slovenska) s postupom do krajského kola

  Simona Mihaliková, 9.A - 91,24 percentil (v rámci celého Slovenska)

  Aneta Salanciová, 9.A - 89,26 percentil (v rámci celého Slovenska)

  z 9585 súťažiacich 

  blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy

 • v okresnom kole

  matematickej olympiády, ktoré sa konalo 12.04.2022 v Spišskej Novej Vsi bol v kategórii Z8 úspešným riešiteľom

  Denis Kicko, 8. A

  ďalšími riešiteľmi okresného kola boli: Michaela Perháčová, 6.B; Adam Baloga, 7. tr.; Zuzana Blaščáková, 8.B; Mária Pivovarničková, 8.A

  blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy

 • v okresnom kole Pytagoriády

  boli úspešnými riešiteľmi:

  Michaela Perháčová, 6.B - 3. miesto v kategórii P6

  Lívia Rovderová, 6.A - 10. miesto v kategórii P6

  Erik Borženský, 3.tr - 16. miesto v kategórii P3

  blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy

 • v okresnom kole HK 2022

  v umeleckom prednese prózy získali 

  Dávid a Adam Balogovci

  v svojich kategóriách 2. miesto.

     Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy

 • Čo vieš o hviezdach

  Čo vieš o hviezdach

  v okresnom kole súťaže  získal 

  ADAM BALOGA

  1. miesto.

  Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Prajeme veľa úspechov v postupovom kole

 • nosenie rúška v škole...

  aj po uvoľnení opatrení od 14.03. 2022 odporúčame mať nasadené rúško aj v kolektíve svojej triedy počas vyučovania. Je to hlavne  kvôli ochrane zdravia spolužiakov a vyučujúcich. Rúško je účinná prevencia proti ochoreniu Covid19. Nosenie rúška je aj naďalej povinné v priestoroch školy mimo uzavretého kolektívu triedy. Hlavne pri vstupe do budovy (príchod a odchod zo školy), prezúvanie na chodbách, pri použití WC, na vyučovaní pri zmiešaných skupinách z viacerých tried, pri presune do odborných učební, či telocvične,  počas prestávkok, počas pohybu v priestoroch školskej jedálne.

 • "jedlá" bunka

  Počas dištančného vzdelávania si šiestaci upevňovali učivo o bunke v kuchyni. Vytvorlili  MODEL BUNKY  z ingrdiencií, ktoré našli v chladničke, komore, ...

 • Koľko lásky ...?

  Koľko lásky ...?

  Žiaci, rodičia i zamestnanci našej školy už po tretíkrát vytvorili darčeky pre seniorov - "Krabice plné lásky..", ktoré aj tento rok potešia klientov DSS v meste Levoča a jeho okolí. Seniori v nich nájdu drobné darčeky i vianočné pozdravy. 

 • 29. septembra sme vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa

  spoločne ďakovali za Božie dobrodenia

  V čase zbierania úrody z našich záhrad a polí sme sa spoločným slávením svätej omše poďakovali Pánu Bohu za jeho starostlivosť. Pán kaplán v príhovore nám pripomenul, aby sme nezabúdali byť za všetko vďační Pánu Bohu a vedieť sa aj podeliť.  Okrem pozemských vecí sa máme starať aj o svoje vzdelanie, vzťahy a duchovný život.

 • počas jesenného zberu

  sme nazbierali 620 kg.

  Všetkým zapojeným ďakujem a chceme vás vyzvať ku väčšej aktivite počas jarného zberu papiera.

   

  Mgr. Renáta Bašistová, riaditeľ školy

 • 10. septembra 2021

  vyučovanie žiakov 2. stupňa prebiehalo v rekreačnej oblasti Zahura. Počas neho využili svoje poznatky z teoretickej časti účelového cvičenia, ktoré získali na vyučovaní v škole. Praktická časť účelového cvičenia pozostávala z 8 stanovíšť, na ktorých si žiaci vyskúšali ako správne resuscitovať človeka, čo patrí do evakuačnej batožiny, aké improvizované prostriedky individuálnej ochrany použiť v prípade úniku zo zamoreného priestoru, aké sú varovné signály pri evakuácii, či triedenie odpadu. Overili si aj teoretické poznatky z civilnej ochrany, zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy a ochrany pred požiarmi.

  Na tieto aktivity dozerali žiaci 9.A triedy spolu s pedagógmi. Všetkým ďakujeme za účasť.  

 • Šarkaniáda

  sa stala už tradičnou aktovitou pre žiakov 1. stupňa, počas ktorej si žiaci plnili aj úlohy praktickej časti didaktických hier.

 • svätý Valentín

 • poďakovanie vojakom

  Aj prvák Dávid vnímal, aká dôležitá je činnosť vojakov v pomoci pri predchádzaniu širenia ochorenia Covid-19. Z okna svojej izby denne pozoroval presun vojakov aj vojenskej techniky do osady Žehra. 

  Aj takto sa chceme poďakovať VOJAKOM V PRVEJ LÍNII. Pán minister obrany sa teší na budúceho člena vojenského zboru Dávida, ktorého vysnívaným povolaním je byť vojakom.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Komenského 6
 • +421 53 4495 551 (ekonomický úsek)
  +421 905 622 801 (riaditeľ školy)
  +421 951 117 084 (ŠKD)

Fotogaléria