• začiatok pôstneho obdobia

 • svätý Valentín

 • Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • poďakovanie vojakom

  Aj prvák Dávid vnímal, aká dôležitá je činnosť vojakov v pomoci pri predchádzaniu širenia ochorenia Covid-19. Z okna svojej izby denne pozoroval presun vojakov aj vojenskej techniky do osady Žehra. 

  Aj takto sa chceme poďakovať VOJAKOM V PRVEJ LÍNII. Pán minister obrany sa teší na budúceho člena vojenského zboru Dávida, ktorého vysnívaným povolaním je byť vojakom.

 • Biblia očami detí a mládeže 2019/2020 - vyhodnotenie

  V školskom roku 2019/2020 sa do súťaže zapojilo 30 škôl našej diecézy s počtom 140 výtvarných prác. Z našej školy bolo zaslaných 11 prác.

  Umiestnenia našich žiakov:

  2. kategória ZŠ roč. 1. – 2. 

  2. miesto Natália Klapáčová  (I. tr.)

  3. miesto Dávid Múdry (I. tr.)

  5. kategória ZŠ roč. 7. – 9. a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií 

  3. miesto Timea Kicková   

  Prezentácia víťazných prác žiakov zo Spišskej diecézy. Práce umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii postupujú do celoslovenského kola.  

  Viac info: TU


 • domáce vzdelávanie

  domáce vzdelávanie
 • "a Slovo bolo u Boha" - výtvarná súťaž

  výsledková listina

  ... vystavené práce našich žiakov

 • školské kolo HK

  víťazi v 1.kategórii

 • beseda o Sv. písme

  "Kristovo slovo nech vo Vás bohato prebýva" Kol 3,16

  Prezident federácie, filipínsky kardinál Luis Antonio Gokim Tagle navrhol, aby sa od tejto Prvej adventnej nedele až do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra. 2020) v jednotlivých krajinách slávil Rok Božieho slova  –  a Konferencia biskupov Slovenska tento návrh prijala.  Aj v našej škole chceme vhodnou formou povzbudiť žiakov k čítaniu svätého písma. Preto sme pre žiakov zorganizovali besedu na uvedenú tému.

 • karneval

  karneval
  19. 2. 2020

  sa škola naplnila rozprávkovými bytosťami, elektrickými spotrebičmi, ale aj smajlíkmi. Tak ako je to zvykom deviataci si pripravili pre mladších spolužiakov spoločné eRkárske tance. Rodičia sa postarali o bufet i tombolu pre všetky masky.

 • "Európsky deň čísla tiesňového volania 112"

  "Európsky deň čísla tiesňového volania 112"

  Zvýšiť povedomie o čísle tiesňového volania 112 v celej Európskej únii je jedným z hlavných cieľov zaradenia Európskeho dňa čísla 112 do kalendára dní. Občan ktoréhokoľvek členského štátu EÚ môže zavolať bezplatne na toto číslo v prípade ohrozenia zdravia alebo života aj na území iného členského štátu EÚ a zavolať záchrannú službu, hasičov, políciu či ďalšie zložky záchranného systému. Európsky deň tiesňového čísla 112 pripadá na 11. februára od roku 2009. Európsky deň čísla 112 bol na Slovensku zavedený 1. júla 2003, okrem toho sa v SR 1. decembra koná Národný deň čísla 112. Ťažisko osvetovej činnosti k Európskemu dňu čísla 112 je v roku 2020 zamerané na deti v školskom veku. Tie sú pomerne častými užívateľmi telefónneho čísla 112, no nie vždy vedia, ako ho správne používať. Deťom pracovníci koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému poskytnú odborný výklad o činnostiach jednotlivých záchranných zložiek, ktoré v KS IZS pôsobia. Našim žiakom boli informácie o čísle tiesňového volania poskytnuté okrem vyučovacieho procesu aj kpt. Petrom Langom, ktorý je preventistom a členom OR PZ v Spišskej Novej Vsi, pri príležitosti Európskeho dňa čísla 112.

 • Exkurzia do Východoslovenského múzea  a Miklušovej väznice v Košiciach

  Exkurzia do Východoslovenského múzea  a Miklušovej väznice v Košiciach
  11. 2. 2020

  februárové slnko privítalo žiakov šiesteho ročníka v Košiciach, aby si pozreli v trezore múzea takmer 3000 zlatých mincí a zbierkové exponáty archeologického výskumu z okolia Košíc. Miklušova väznica na Hrnčiarskej ulici je zase dôkazom prísneho stredovekého právneho systému.

 • LV siedmakov - Roháče Spálená

  LV siedmakov - Roháče Spálená
  20. 1. 2020

  začal siedmakom lyžiarsky výcvik. Ráno o ôsmej nastupili do autobusu pred školou a o 12:00 už boli v malebnej prírode Západnych Tatier. Zdokonaľovací lyžiarsky výcvik zvládli všetci úspešne. Dúfam, že získané zručnosti budú ďalej rozvíjať v kruhu svojich blízkych aj kamrátov.

 • Ochranárik očami detí

 • A Slovo bolo u Boha

  A Slovo bolo u Boha
  18. 1. 2020

  naši žiaci - recitatori vycestovali do Popradu, kde sa konala súťaž v prednese poézie a prózy. Reprezentovali nás Adam Baloga, Dávid Baloga, Matúš Blaščák, Ester Džačarová, Vivien Kleščová a Aneta Salanciová. Štyria z nich sa vo svojich kategóriách umiestnili na 1. mieste a postupujú do celoslovenského finále do Bratislavy. Všetkým, žiakom aj pedagógom, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a víťazom budeme držať palce v celoslovenskom kole.

 • Schola ludus - biológia

  Schola ludus - biológia

  Piataci si na hodine biológie formou tvorby lesného ekosystému zopakovali a upevnili učivo  tematického celku. Pri tvorbe projektu prezentovali svoj zmysel pre tvorivosť a spoluprácu.

 • Jasličková pobožnosť

  Jasličková pobožnosť
  25. 12. 2019

  vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch sa Vianočnou akadémiou predstavili žiaci ZUŠ, ZŠ sv. Jána Krstiteľa a spevácky zbor farnosti Spišské Vlachy. Pásmom vianočných melódií, kolied a dramatizáciou zvesti o narodení Ježiša tak spríjemnili sviatočné chvíle svojim blizkym i farníkom.

 • Koleda v škole

 • Vianočné mestá so žiakmi 1. stupňa

  Vianočné mestá so žiakmi 1. stupňa
  12. 12. 2019

  sa vybrali prváci a druháci do Spišskej Novej Vsi, kde pre nich pracovníci Spišského osvetového strediska pripravili zaujímavý interaktívny program. Vaľkanie, vykrajovanie a pečenie bolo veľmi zaujímavé. Práce pokračovali zdobením medovníčkov snehovobielou polevou. Odmenou pre prvákov a druhákov boli chutné medovníky vytvorené vlastnými rukami a tiež pekná rozprávočka v podaní bábkohercov. Putovanie pokračovalo na druhý deň s tretiakmi a štvrtákmi, ktorí mali okrem pečenia medovníkov možnosť z veže kostola v Spišskej Novej Vsi prezrieť si námestie aj krásnu vianočnú výzdobu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • +421 53 4495 551
  +421 53 4485 468 (ekonomický úsek)
  +421 905 622 801 (riaditeľ školy)
  +421 951 117 084 (ŠKD)

Fotogaléria