Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 22.2.2018)
Matej Repka (IV.)
Pozajtra (Sobota 24.2.2018)
Dominika Tondrová (VIII.A)
Matej Furman (V.B)
Matej Kovalčík (VII.A)
Matej Kožár (V.B)
Matej Repka (IV.)
Matej Zahuranec (I.A)
Matej Škotko (IX.)

kniha návštev

Počet návštev: 1332264

chrípkové prázdniny

V zmysle plánu opatrení pre prípad výskytu chrípky a iných prenosných ochorení vyplývajúcich z Prevádzkového poriadku školy zo dňa 30.06.2009 vám oznamujeme, že

v dňoch 21.2.-23.2.2018 prerušujeme

vyučovanie v ZŠ sv. Jána Krstiteľa, v ZUŠ sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy, ktoré sú organizačnými zložkami Cirkevnej spojenej školy, Komenského 6, Spišské Vlachy. Na základe právomocí riaditeľa prerušujem výchovno-vzdelávací proces, pretože počet neprítomných žiakov prekročil 30 %. Z toho dôvodu  prerušujeme aj činnosť v ŠKD.

 

Do školy žiaci  nastúpia v pondelok 5.marca 2018 po ukončení jarných prázdnin. Zo ŠJ sú všetci žiaci odhlásení.

          S úctou Mgr. Renáta Bašistová, riaditeľka školy

Novinky

 • Milí rodičia, aj v tomto školskom roku organizujeme trojdňový kurz aktívneho učenia sa matematiky v rozsahu 6 hodín denne pod vedením lektorov z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice pre našich žiakov 6.-9. ročníka. Termín konania kurzu je 12.-14.3.2018. Kurz je spoplatnený. Poplatok je 10 eur (na úhradu za lektorov). Ak máte záujem, aby Vaše dieťa absolvovalo tento kurz, prosím o nahlásenie záujmu u svojho učiteľa matematiky alebo triednej pani učiteľky.

 • 29. 1. 2018

  sa aj napriek nepriaznivým snehovým podmienkam začali hry na snehu v oblasti Zahura. Druháci túžobne očakávali deň, kedy sa budú môcť postaviť na lyže a spustiť z kopca. Aj keď to prvý deň dokázalo len pár z nich vo štvrtok si každí druhák zaslúžil medailu. Ďakujeme členom športového klubu v Spišských Vlachoch za zasneženie kopca a pomoc pri púšťani vlaku. Veľká vďaka patrí aj inštruktorom. Dúfam, že získané zručnosti nadobudnuté počas týždňa hier na snehu budú druháci ďalej rozvíjať so svojimi rodičmi.

 • školu zaplnili rozprávkové bytosti. Hudba a tanec nahradili učenie sa a skúšanie. eRkárske tance pod vedením inštruktorov našich deviatakov spojili celé školské spoločenstvo - od prvákov až po pedagogický zbor. Výboru spoločenstva rodičov ďakujeme za zabezpečenie občerstvenia v bufete a tombolu, ktorú vyhral každý kto bol v karnevalovej maske. Tešíme sa o rok na ďalšie karnevalové popoludnie.

 • 25. 1. 2018

  sa uskutočnilo školské kolo 17. ročníka Biblickej olympiády. Obsahom tohto ročníka boli vybrané knihy Svätého písma. Zo Starého zákona to bola kniha Genezis (12 – 50 kapitola) a z Nového zákona to bolo Evanjelium podľa Marka. Spoločnou témou týchto vybraných kníh bola Poslušnosť Božiemu hlasu.

  Školského kola sa zúčastňujú víťazi triednych kôl z 5.- 9. ročníka, ktorí súťažia ako jednotlivci. Zúčastnilo sa ho celkovo 24 žiakov. Na prvých troch miestach sa umiestnili Monika Repková (VI.tr.), Timea Kicková (VI.tr.) a Peter Hvizdoš (V.B). Blahoželáme. Títo žiaci ako víťazi školského kola vytvoria trojčlenné družstvo, ktoré bude našu školu reprezentovať v dekanátom (okresnom) kole.

 • 20. 1. 2018

  sa konalo oblastné kolo (západná časť KSK a PSK) v recitácii. Adam Baloga, Nikola Balušinská a Sofia Dobranská reprezentovali školu v prednese kresťanskej prózy vo svojej vekovej kategórii. Adam získal pekné 3. miesto v kategórii mladší žiaci. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, pani učiteľkám za prípravu a Adamovi blahoželáme k umiestneniu.

  INFO o súťaži: https://www.minedu.sk/data/att/8807.pdf

 • 10. 1. 2018

  Koledovanie je obradná obôdzka po domoch - je to trojkráľový obrad, pri ktorom kňaz vysvecuje príbytky veriacich. Koleda sa v škole uskutočnila v stredu po vianočných prázdninách. Koledníci prešli priestory školy a požehnaním a spevom nám pripomenuli, že Vianoce sú tu pre všetkých, je to čas vzácny, pretože nám Otec poslal na svet svojho Syna.

 • 7. 1. 2018

  Každoročne si pedagógovia našej ZUŠ-ky so svojimi žiakmi pripravia koncert aj vo vianočnom období. Koná sa vo farskom kostole v Spišských Vlachoch. No tetno školský rok bol trocha iný. Žiaci a učitelia sa obliekli do krojov a predniesli nám známe melódie a vinše. Touto slávnosťou sme prispeli k príjemnému prežitiu vianočného obdobia.

  Nedeľa Krstu Pána mala v Spišských Vlachoch slávnostný charakter
  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180110024

 • 20. 12. 2017

  škola popoludní stíchla. Žiaci 2.- 9. ročníka sa vybrali do sveta. Niektorí do Košíc, ďalší do Popradu či do Žiliny. Vianočnú atmosféru si chceli vychutnať naživo. Prešli sa po vyzdobených uliciach, navštívili vianočné trhy. Plní zážitkov sa vo večerných hodinách vrátili domov. Na druhý deň v škole navštívili koncert našej ZUŠ "Deti deťom" a v piatok sa so spolužiakmi navzájom obdarovávali na vianočných besiedkách.

 • 15. 12. 2017

  Piataci navštívili mestské vianočné trhy a mestskú knižnicu. Pani knihovníčka im ukázala vzácne publikácie aj porozprávala o tom, ako si žiaci môžu z knižnice zapožičať beletriu, ale i odborné knihy.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Komenského 6
  053 61 Spišské Vlachy
 • +421534495551
  +421534485468
  +421905622801

Fotogaléria