www stránky školy

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 16.10.2018)
Matej Furman (VI.B)
Rastislav Škotko (VI.A)
Aneta Škotková (VI.A)
Zajtra (Streda 17.10.2018)
Patrik Ludrovský (V.B)
Mgr. Michaela Šuleková
Pozajtra (Štvrtok 18.10.2018)
Lukáš Iskra (III.)
Lukáš Novák (V.A)
Lukáš Štefančík (V.A)

kniha návštev

Počet návštev: 1497554

jesenný zber papiera

sa uskutoční

5. - 12. októbra 2018 (pondelok-štvrtok).  

V piatok ráno už príde po papier zberný kontajner.

Deň úcty k starším

18. októbra 2018 (štvrtok)

o 10:00hod.

v telocvični školy. 

Novinky

 • šikovná vareška
  9. 10. 2018

  na Šikovnej vareške sme varili zeleninovú polievku s haluškami. Dievčatá si vyskúšali sádzanie halušiek z lopárika. Ich výsledok im mimoriadne chutil, opäť nič nezostalo.

  Mgr. Anna Nemčíková, vedúca krúžku

 • Európska noc výskumníkov
  28. 9. 2018

  sa konal už jej 12 ročník, ktorého snahou bolo presvedčiť verejnosť, že veda nie je v žiadnom prípade nudná, ťažkopádna, či príliš komplikovaná oblasť a práca. Podujatie prebiehalo počas posledného septembrového piatku v piatich slovenských mestách (BA, BB, ZA, KE, PP). Vybrané nákupné centrá, múzeá a partnerské inštitúcie pripravili pre návštevníkov rôzne interaktívne vedecké prezentácie, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy. V priestoroch obchodného centra Atrium Optima sa aj naši ôsmaci zúčastnili prezentácií univerzít - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Prešovskej univerity v Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied.

 • výlet za odmneu
  27. 9. 2018

  žiaci 6.A za odmenu navštívili Galériu umelcov Spiša. V školskom roku 2017-18 zvíťazili v zbere papiera a tak získali 1 deň "neučenia sa". Triedna pani učiteľka preto pre nich zorganizovala výlet do Spišskej Novej Vsi. Prezreli si historické centrum mesta a výstavu obrazov v Galérii umelcov Spiša. (zdroj fotografií Galéria umelcov Spiša)

 • Európsky deň jaykov
  26. 9. 2018

  sa v škole rozprávalo "O Slovensku". Žiaci si mali pripraviť prezentácie o regiónoch našej krajiny. Základným dorozumievacim jazykom bola angličtina. Všetky triedy 2. stupňa sa pripravili svedomito a zastupcovia jednotlivých tried rozprávali o Spiši, Gemeri, Above, Zemplíne,.... Ďakujeme žiakom a učiteľom cudzieho jazyka za príjemné prežitý Európsky deň jazykov.

 • poďakovanie za úrodu
  25. 9. 2018

  sme slávením svätej omše poďakovali za dary, ktoré nám náš Nebeský Otec dáva vo forme úrody ovocia a zeleniny. Každá trieda si pripravila košík ako obetný dar.

 • praktická časť účelového cvičenia
  21. 9. 2018

  sme cvičným požiarným poplachom preverili pripravenosť žiakov na život ohrozujúce situácie. Žiaci druhého stupňa pokračovali preverovanie nadobudnutých teoretických poznatkov v rekreačnej oblasti ZAHURA. Žiaci mohli zbierať body z testov – dopravnej, zdravotníckej, požiarnej výchovy, odhadu vzdialenosti, rozoznávania varovných signálov, podliezania elektrickej siete, hasenia požiaru, použitia PIO a evakuačnej batožiny. Veľké poďakovanie patrí členom Dobrovoľného hasičského zboru – p. R. Poradovi, p. O. Poradovi a p. Kapitančíkovi.

 • Šarkaniáda
  21. 9. 2018

  po divadelnom predstavení žiaci prvého stupňa tvorlili šarkanov, ktorí boli darčekom pre žiakov zo susednej triedy. Keď vyšlo slnko, vybrali sa do Rudoľovej záhrady kde plnili úlohy praktickej časti didaktických hier. Pani učiteľky pre nich pripravili tematické stanovištia. Na záver bola prehliadka letu šarkanov, ktorých si žiaci doniesli. Pekné počasie pridalo čaru tohto dňa a darček od kamaráta v podobe šarkana potešil každého. Za účasť pri výrobe a púšťaní šarkana im bol udelený Ďakovný list.

 • "Psíčkovo"- prešovský herci v škole
  21. 9. 2018

  nás navšívili profesijonálni herci Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Predviedli sa nám pútavou rozprávočkou o psej rodinke. Od prvákov až po ôsmakov príbeh zaujal. Aj pani učiteľky si pochvaľovali kvalitu výkonov prešovských hercov. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s kultúrou...

 • exkurzia Vysoké Tatry
  13. 9. 2018

  po dvojročnej prestávke ôsmaci a aj deviataci pokračovali v už dlhoročnej tradícii túry vo Vysokých Tatrách. Výstup na Skalnaté pleso preveril ich fyzické možnosti, výhľad bol nádherný, obloha bez oblakov, slniečko svietilo a vetrík príjemne ochladzoval. Cestou na Skalnaté pleso žiaci pozorovali striedanie vegetačných stupňov, modelovanie doliny ľadovcom do tvaru písmena U, pôsobenie človeka v národnom parku s cieľom skvalitnenia služieb. Na Skalnatom plese sme načerpali energiu na zostup tatranskou magistrálou k Zamkovského chate, k vodopádom Studeného potoka, Billikovej chate a na Hrebienok. Z Hrebienka sme zostúpili do Starého Smokovca a odtiaľ vlakom do Popradu a Spišských Vlách. Žiakom sa výstup na Skalnaté pleso páčil a niektorí z nich siahli na dno svojich možností.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Komenského 6
  053 61 Spišské Vlachy
 • +421534495551
  +421534485468
  +421905622801

Fotogaléria