Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy ( ďalej len „škola") je verejným obstarávateľom podľa §7 písm d) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní").

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb realizuje podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:             Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
Sídlo:               Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
IČO:                 42109191

Kontakt:
tel.:                +421 53 44 95 551
mobil:            +421 905 622 801
e-mail:            zskrstitela@zskrstitela.sk                                internetová adresa URL:            https://zskrstitela.edupage.org

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
    Komenského 6
  • +421 53 4495 551 (ekonomický úsek)
    +421 905 622 801 (riaditeľ školy)
    +421 951 117 084 (ŠKD)

Fotogaléria