Školská jedáleň, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy

Ak ste sa rozhodli prihlásiť na obedy svoje dieťa, chceli by sme Vás oboznámiť s organizovaním školského stravovania. Na obedy je potrebné dieťa prihlásiť zápisným lístkom, do ktorého vypíšete potrebné údaje o dieťati a dni počas ktorých sa bude Vaše dieťa stravovať, telefonický kontakt, číslo účtu, ktoré je potrebné pre prípad vrátenia preplatkov na konci školského roka. Prosíme o zaškrtnutie Vám vhodného spôsobu platby. Zápisný lístok nezabudnite potvrdiť svojim podpisom. 

V školskej jedálni je zavedený čipový systém. Za každý čip sa zaplatí zálohová platba 2 €, ktorá je nevrátna. Čip sa nemusí  vrátiť na konci školského roka aj v tom prípade, ak Vaše dieťa nebude pokračovať v stravovaní aj v budúcom školskom roku. Deti, ktoré čip vlastnia, donesú na začiatku školského roka vyplnený zápisný lístok. Pri okienku na výdaj stravy si dieťa priloží čip k čítačke a následne mu bude vydaný obed.

 

Strava musí byť uhradená do 10. dňa v danom mesiaci. V prípade zadania spôsobu platby prevodom cez účet (trvalým príkazom),  prosíme zadajte vo Vašej banke príkaz na úhradu príspevku na stravu v sume 1,65 € za 1 obed žiaka na 1. stupni a  v sume 1,73 € za 1 obed žiaka na 2. stupni na číslo  účtu:

SK 89 5600 0000 0075 2489 9004.

 

Ak zákonný zástupca žiaka/dieťaťa neuhradí poplatky podľa VZN tri po sebe nasledujúce mesiace, riaditeľ školy alebo školského zariadenia vyradí dieťa z evidencie školského zariadenia.

 

Príkazy je potrebné zadať od septembra do mája vždy do 10. dňa v mesiaci. Na stránke www.eskoly.sk si môže rodič každý mesiac po prihlásení zistiť výšku úhrady za skutočne odobrané jedlá detí. V mesiaci jún bude vykonané vyúčtovanie. Pri vzniknutom preplatku bude suma vrátená na Váš účet a pri zistenom nedoplatku bude Vám zaslaná výzva na zaplatenie.

 

Prihlasovanie a odhlasovanie detí je možné najneskôr do 14:00 hod. v predchadzajúci pracovný deň cez internet, alebo telefonicky na čisle 0904 166 847. Odhlásiť sa zo stravy v daný pracovný deň nie je možné. Ak sa žiak nestihol zo stravy odhlásiť je možné odobrať obed v jednorázovom obale v čase 12:00 - 14:00 hod. daného dňa. Každému stravníkovi bude vygenerované prihlasovacie meno a heslo a na stránke: www.eskoly.sk sa môžu prihlasovať, odhlasovať a nájsť aj aktuálny jedálny lístok. Zároveň sa môžu nahlasovať a odhlasovať aj  na termináli uloženom v školskej jedálni (podľa návodu), nie telefonicky ani SMS správou. Informácie získate aj na stránke školy www.zskomspv.edupage.org  pod záložkou školská jedáleň.

zápisný lístok

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
    Komenského 6
  • +421 53 4495 551 (ekonomický úsek)
    +421 905 622 801 (riaditeľ školy)
    +421 951 117 084 (ŠKD)

Fotogaléria