Zoznam tried

Názov
I. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Janečková
Učebňa hlavný pavilón prízemie 2
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Tondrová
Učebňa nový pavilón vľavo 1
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slávka Lazorová
Učebňa vedľajší pavilón prízemie 1
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kandrová
Učebňa nový pavilón vľavo 2
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Kicková
Učebňa nový pavilón vpravo 2
IV. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Šuleková
Učebňa hlavný pavilón prízemie 1
V. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Nemčíková
Učebňa vedľajší pavilón poschodie 3
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Bekešová
Učebňa vedľajší pavilón prízemie 2
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ ThLic.Ľubomír Baloga, PhD.
Učebňa vedľajší pavilón prízemie 3
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Balogová
Učebňa vedľajší pavilón poschodie 1
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lívia Vrabľová
Učebňa hlavný pavilón poschodie 2
VIII. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľuboslava Dunčková
Učebňa vedľajší pavilón poschodie 2
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dana Borodáčová
Učebňa hlavný pavilón poschodie 1
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Valentíková
Učebňa hlavný pavilón poschodie 3

© aScAgenda 2020.0.1190 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.10.2019

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
    Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
  • +421 53 4495 551
    +421 53 4485 468 (ekonomický úsek)
    +421 905 622 801 (riaditeľ školy)
    +421 951 117 084 (ŠKD)

Fotogaléria