Zoznam tried › Trieda VI.B

Zoznamy žiakov: I.II.AII.BIII.AIII.BIV.V.VI.AVI.BVII.AVII.BVIII.IX.AIX.B
Triedny učiteľ: ThLic.Ľubomír Baloga, PhD.
Učebňa: vedľajší pavilón prízemie 3
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Roland Bežila
2    Zuzana Blaščáková
3    Martin Čarnoký
4    Júlia Dolnačková
5    Tobias Hradiský
6    Tomáš Hromjak
7    Viktória Janošíková
8    Šimon Leško
9    Viktória Lichvariková
10    Patrik Ludrovský
11    Matúš Marčišovský
12    Natália Mušinská
13    Soňa Nemčíková
14    Karolína Salajová
15    Karina Tomaščáková
16    Filip Vaverčák
17    Monika Zahradníková

© aScAgenda 2020.0.1190 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.10.2019

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
    Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
  • +421 53 4495 551
    +421 53 4485 468 (ekonomický úsek)
    +421 905 622 801 (riaditeľ školy)
    +421 951 117 084 (ŠKD)

Fotogaléria