Zoznam tried › Trieda VI.A

Zoznamy žiakov: I.II.AII.BIII.AIII.BIV.V.VI.AVI.BVII.AVII.BVIII.IX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Bekešová
Učebňa: vedľajší pavilón prízemie 2
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Daniela Bialeková
2    Diana Bonková
3    Ondrej Holub
4    Adrián Holub
6    Denis Kicko
7    Sofia Kollárová
8    Jakub Kožár
9    Diana Krauzová
10    Stela Lepetáková
12    Mária Pivovarničková
13    Matej Repka
14    Lukáš Štefančík
15    Zoja Zahradníková
16    Natália Magátová

© aScAgenda 2020.0.1190 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.10.2019

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
    Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
  • +421 53 4495 551
    +421 53 4485 468 (ekonomický úsek)
    +421 905 622 801 (riaditeľ školy)
    +421 951 117 084 (ŠKD)

Fotogaléria