Zoznam tried › Trieda VI.

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.III.IV.AIV.BV.AV.BVI.VII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Nemčíková
Učebňa: vedľajší pavilón poschodie 3
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 16 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Adam Baloga
2    Lívia Bobovská
3    Martin Cenký
4    Bianka Dobranská
5    Jana Dolnačková
6    Peter Geleta
7    Nela Grejtáková
8    Adriána Holubová
9    Veronika Iskrová
10    Tomáš Kačír
11    Jakub Klešč
12    Vivien Kleščová
13    Nina Korabská
14    Mária Kovalčíková
15    Dominik Kožár
16    Alžbeta Krigovská
17    Bianca Ludrovská
18    Sebastián Macala
19    Nikola Mihaliková
20    Adriána Nemcová
21    Lujza Nováková
22    Barbora Olejníková
23    Oliver Sedlák
24    Tobias Timčík
25    Lenka Zavadská

© aScAgenda 2021.0.1249 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.02.2021

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
    Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
  • +421 53 4495 551
    +421 53 4485 468 (ekonomický úsek)
    +421 905 622 801 (riaditeľ školy)
    +421 951 117 084 (ŠKD)

Fotogaléria