Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slávka Lazorová
Učebňa vedľajší pavilón prízemie 1
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Kicková
Učebňa nový pavilón vpravo 2
II. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Janečková
Učebňa hlavný pavilón prízemie 2
III. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Tondrová
Učebňa vedľajší pavilón prízemie 2
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kandrová
Učebňa nový pavilón vľavo 2
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Hricová
Učebňa nový pavilón vľavo 1
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Puchalová
Učebňa hlavný pavilón poschodie 3
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Matúš Biroščák
Učebňa hlavný pavilón prízemie 1
VI. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Nemčíková
Učebňa vedľajší pavilón poschodie 3
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Bekešová
Učebňa hlavný pavilón poschodie 1
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ ThLic.Ľubomír Baloga, PhD.
Učebňa vedľajší pavilón prízemie 3
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Balogová
Učebňa vedľajší pavilón poschodie 1
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lívia Vrabľová
Učebňa hlavný pavilón poschodie 2
IX. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľuboslava Dunčková
Učebňa vedľajší pavilón poschodie 2

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.05.2021

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
    Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
  • +421 53 4495 551
    +421 53 4485 468 (ekonomický úsek)
    +421 905 622 801 (riaditeľ školy)
    +421 951 117 084 (ŠKD)

Fotogaléria