Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  hlavný pavilón poschodie 1 hppo1 Rozvrh
VIII.A
  hlavný pavilón poschodie 2 hppo2 Rozvrh
IX.B
  hlavný pavilón poschodie 3 hppo3 Rozvrh
VI.A
  hlavný pavilón prízemie 1 hppr1 Rozvrh
II.
  hlavný pavilón prízemie 2 hppr2 Rozvrh
III.
  N Koncertka K Rozvrh
  nový pavilón vľavo 1 npvl1 Rozvrh
I.A
  nový pavilón vľavo 2 npvl2 Rozvrh
V.A
  nový pavilón vpravo 1 npvp1 Rozvrh
  nový pavilón vpravo 2 npvp2 Rozvrh
I.B
  Počítačová učebňa PC m
  Počítačová učebňa PC v Rozvrh
  T Školská dielňa ŠD Rozvrh
  Telocvičňa T Rozvrh
  Učebňa fyziky a chémie FCH Rozvrh
  vedľajší pavilón poschodie 1 vppo1 Rozvrh
IX.A
  vedľajší pavilón poschodie 2 vppo2 Rozvrh
V.B
  vedľajší pavilón poschodie 3 vppo3 Rozvrh
VII.
  vedľajší pavilón prízemie 1 vppr1 Rozvrh
VI.B
  vedľajší pavilón prízemie 2 vppr2 Rozvrh
IV.
  vedľajší pavilón prízemie 3 vppr3 Rozvrh
VIII.B
  Vpr učebňa jazykov vpprjaz Rozvrh

© aScAgenda 2022.0.1341 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.05.2022

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
    Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
  • +421 53 4495 551 (ekonomický úsek)
    +421 905 622 801 (riaditeľ školy)
    +421 951 117 084 (ŠKD)

Fotogaléria