2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neziskový fond ŠKOLÁČIK.

Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 Finančné prostriedky budú použité na:

·    skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

·    skvalitnenie vybavenia školy

vyhlasenie_2__Skolacik_n.f.doc

www stránky školy

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Štvrtok 5.3.2015)
Matúš Mlynarčík (VII.B)
Matej Škotko (VI.)

kniha návštev

Počet návštev: 794440

Novinky

 • Slávnostný zápis

  Slávnostný zápis

  do 1. ročníka

  ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy

 • Zmena v preplácaní dopravného žiakom z Olcnavy

  Nakoľko žiaci z Olcnavy majú možnosť cestovať do školy aj vlakom, ktorý je zdarma, od 1.marca 2015 je nutné ku preplácaniu cestovného okrem dochádzky podľa triednej knihy dokladovať aj cestovné lístky pri použití autobusu. Prosím preto rodičov, aby zvyčajným spôsobom zberali listky a na konci mesiaca ich odovzdali triednemu učiteľovi svojho dieťaťa.

  Za uvedenú skutočnosť vďačíme nulovému cestovnému žiakov pri použití dopravy do školy vlakom.

 • rodičom končiacich žiakov

  Milí rodičia, v utorok 3.februára sa uskutočnilo stretnutie rodičov končiacich žiakov našej školy. Výchovna poradkyňa školy na tomto stretnutí informovala rodičov o dôležitých termínoch, ktoré treba dodržať. Ponúkame vám preto prezentáciu, kde sú dané termíny uvedené. konciaci_rodicko_2015.pptx

 • zápis

  Zákonný zástupca dieťaťa v zmysle ustanovenia §20, ods.2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a doplnkov je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Preto zriaďovateľ školy v súlade so školským zákonom určuje miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ sv. Jána Krstiteľa v školskom roku 2015/2016 na:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Komenského 6
  053 61 Spišské Vlachy
 • +421534495551
  +421534485468
  +421905622801

Fotogaléria